Kino Atlas

Alma & Oskar

Rakousko, Švýcarsko, Německo, Česko / 2022 / 88 min.
Jazyk: DE / Titulky: CS
Režie: Dieter Berner
Út19. 3.  15:30
Modrý sál
 Kč
Koupit

Vídeň, 1912: Almě Mahlerové, mladé a bohaté vdově po zesnulém Gustavu Mahlerovi, leží u nohou celá vídeňská smetánka. Alma však nesnáší konvence. Začne se zajímat o enfant terrible umělecké scény, expresionistického malíře Oskara Kokoschku, který svými radikálními díly vyvolává skandály.

Rozvine se vášnivý románek, v němž se střetnou různé životní plány. Oskar považuje Almu za svou múzu, je žárlivý a majetnický. Alma má však vlastní umělecké a skladatelské ambice v době, kdy to pro ženu není obvyklé. Rozpoutá se hra o moc a závislost, která Almu a Oskara přivede na pokraj sebezničení.

DE:

Wien, 1912: Nach dem Tod von Gustav Mahler liegt Alma Mahler, der jungen und wohlhabenden Witwe des Verstorbenen, die feine Gesellschaft Wiens zu Füßen. Doch Alma verabscheut die Konvention. Ihr Interesse gilt dem „enfant terrible“ der Kunstszene, dem expressionistischen Maler Oskar Kokoschka, der mit seinen radikalen Arbeiten für Skandale sorgt.

Es beginnt eine leidenschaftliche Affäre, bei der unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Oskar betrachtet Alma als seine Muse, ist eifersüchtig und besitzergreifend. Doch Alma hat selbst Ambitionen als Künstlerin und Komponistin in einer Zeit, in der das für eine Frau nicht üblich ist. Ein Spiel um Macht und Abhängigkeit entsteht, das Alma und Oskar an den Rand der Selbstzerstörung führt.

Kompletní program