Kino Atlas

Věř systému, občane! Debata Václava Bělohradského s Lubomírem Zaorálkem

Believe the System, Citizen! Discussion between Václav Bělohradský and Lubomír Zaorálek
Česká republika / 2024 / 90 min.
Jazyk: CS
Režie: Masarykova demokratická akademie
St6. 3.  17:30
Velký sál
 Kč
Koupit

Kritické myšlení bylo v západním kontextu posledních dekád vysokou hodnotou, včetně otevřenosti kriticky a distancovaně uvažovat o čemkoli, včetně systému a institucí. Ve svém aktuálně vydaném textu Věř systému, občane! (https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ver-systemu-obcane-esej-vaclava-belohradskeho-40459062) filosof Václav Bělohradský formuluje znepokojivé závěry, že ve společnosti klesá odvaha i přítomnost kritické perspektivy ve prospěch požadavku nekritického přimknutí se tomu, co je oficiální.

"Po desetiletí cituji ve svých úvahách znovu a znovu varování, které v roce 1973 v knize The Second Sin (Druhý hřích) formuloval americký antipsychiatr Thomas Szasz: „V říši zvířecí platí, sežer, nebo budeš sežrán; v říši lidské pak definuj, nebo budeš definován.“

Pro definici nás samých, kterou chceme svobodně inscenovat pro druhé, hledáme neustále argumenty, podporu, svědky, snažíme se ji upevnit v jejich paměti. Za půl století, které uplynulo od let masových „vzpour proti všem systémům“, hrůzně posílily aparáty, jež nás bezohledně definují podle svých kritérií a kódů. Naše šance inscenovat úspěšně ve veřejném prostoru vlastní „autorskou“ představu o nás samých, bez níž nelze uhájit právo na důstojnou existenci, se rychle zmenšují: mezi ideální definicí nás samých a definicí reálnou (tou, kterou nám druzí lidé jsou ochotni veřejně dosvědčit) roste napětí, i když často mírněné „něžným přísvitem“ empatické ironie, o níž tak hluboce píše Milan Kundera," píše Bělohradský ve svém textu.

V debatě Věř systému, občane! se budou filosof Václav Bělohradský s Lubomírem Zaorálkem, ředitelem Masarkyovy demokratické akademie, která akci pořádá, věnovat otázkám důležitosti dobrého fungování institucí i otevřenosti veřejné debaty, která je pro takovou věc klíčovou podmínkou. Jak a proč být ostražitý v čase reality, která k nám promlouvá z protichůdných pólů informací a dezinformací?

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kompletní program