Kino Atlas

Přípravy k filmu T | pro školy

Preparations for Film T | school screening
Česko / 2021 / 93 min. / 12+
Jazyk: CS
Režie: Milan Klepikov
Čt18. 1.  12:00
Velký sál
 Kč
Koupit

Dopolední představení, doporučeno zejména pro žáky středních škol

Rezervace nutná s alespoň týdenním předstihem e-mailem na vzdelavani@kinoatlaspraha.cz nebo telefonicky +420 725 430 340.

______________________________________________

Generační sounáležitost, mladí v čase vybojovaných jistot, otazníky nad budoucností v dobách covidu a klimatických krizí, hranice fikce a dokumentu, diskuze/úvod s tvůrcem filmu

Myšlenku, že matky dnes rodí děti do světa, který má svůj konec už za sebou, nazval básník Petr Král největším tabu dneška. Vydal jsem se za ním, ale hlavně za lidmi, o nichž vlastně mluví. Kolik života lze ještě vyvzdorovat v době “konců“?. Končení kinematografie se dá zabránit jenom zběsilým lovem malých optických a akustických pokladů, skrytých v gestech a hlasech.

Forma: skicář.Kdo mladým lidem v rychle stárnoucím světě krade myšlenky, pohyby a gesta, dělá to i z přesvědčení o tom, že i teď je stále ještě možné začít dělat filmy jinak. Tento film chce aspoň naznačit, jak.Na konstatování konce světa u Petra Krále se mi jeho kategorická nesmlouvavost líbí stejně moc, jako jeho klidnost. Nářky skutečně nejsou na místě, přinejmenším tak dlouho ne, dokud se dají světu ukrást určité okamžiky, třeba na první pohled bezvýznamné či směšné. TO je úkol pro film (většího netřeba). Už nějaký čas systematicky sbírám okamžiky, úplně bez systému.

Tohle je první malá inventura, všechno je teprve na začátku (tedy, kromě toho světa).

Cena ARAS 2022;

Mimořádná Cena Andreje Stankoviče;

Výběr nejlepších filmu 2021 dle filmových kritiků Film a doba.

MFDF Ji.hlava – sekce Česká radost: Zvláštní uznání

Kompletní program